Generadors d'aire calent per a cabines de pintura industrial

https://incoszonda.com/wp-content/uploads/2018/11/17-1-150x90.gif

Termostats electrònics digitals

https://incoszonda.com/wp-content/uploads/2018/11/17-2-150x90.gif

Panells de filtració

https://incoszonda.com/wp-content/uploads/2018/11/9-6-150x90.gif

Cremadors automàtics

https://incoszonda.com/wp-content/uploads/2018/11/17c-177x265.gif
Assecat ràpid i econòmic
https://incoszonda.com/wp-content/uploads/2018/11/9-4-1-150x90.gif

Ventiladors helicoidals

https://incoszonda.com/wp-content/uploads/2018/11/11-6-150x90.gif

Comportes de regulació

https://incoszonda.com/wp-content/uploads/2018/11/17-6-150x90.gif

Controls automàtics velocitat-temperatura

Gamma de generadors d'aire calent fins a 100% per acoplar a cabines de pintura i assecatge per a tot tipus de peces industrials

MODEL
GENERADOR
POTÈNCIA
CALORÍFICA
WATS/H
VOLUM
AIRE
m3/h
PRESIÓ
AIRE
mmca.
POTÈNCIA
MOTORS
C.V.
M-50-LIAT
M-100-LIAT
50.000
100.000
4.000
8.000
15
15
1 T
2(1) T
M-125-LIAT
M-200-LIAT
150.000
200.000
12.000
16.000
20
40
2(1,5) T
2(2) T
M-250-LIAT
M-300-LIAT
250.000
300.000
20.000
24.000
60
40
2(3) T
2(4) T
MODEL
GENERADOR
LLARG
mm.
AMPLE
mm.
ALT
mm.
XEMENEIA
mm.
M-50-LIAT
M-100-LIAT
1.300
1.600
900
1.150
2.050
2.350
175
200
M-125-LIAT
M-200-LIAT
1.900
2.200
1.400
1.650
2.650
2.950
250
250
M-250-LIAT
M-300-LIAT
2.500
2.800
1.900
2.150
3.250
3.550
300
300
MODEL
GENERADOR
COMPORTES REGULACIÓ ASPIRACIÓ
FILTRES IMPULSIÓ AIRE
M-50-LIAT
M-100-LIAT
2(800x680)
2(1.000x680)
800x400
1000x600
M-125-LIAT
M-200-LIAT
2(1.200x780)
4(650x880)
1200x800
1400x1000
M-250-LIAT
M-300-LIAT
4(750x980)
4(850x980)
1600x1200
1800x1400
MODEL
GENERADOR
GENERADOR
P.V.P.
CREMADOR
P.V.P.
CORVA SORTIDA
P.V.P.
PORTA FILTRES
P.V.P.
M-50-LIAT
M-100-LIAT
6.220 €
7.910 €
1.119 €
1.169 €
278 €
349 €
194 €
242 €
M-125-LIAT
M-200-LIAT
10.220 €
12.030 €
1.643 €
1.839 €
416 €
488 €
290 €
337 €
M-250-LIAT
M-300-LIAT
15.506 €
16.360 €
2.203 €
2.832 €
555 €
626 €
385 €
433 €
MODEL
GENERADOR
PASSAMURS
P.V.P.
PORTES
P.V.P.
REIXETES D'IMPULSIÓ
P.V.P.
COMPORTES ASPIRACIÓ
P.V.P.
FILTRES PLANS
P.V.P.
M-50-LIAT
M-100-LIAT
176 €
222 €
316 €
398 €
164 €
204 €
289 €
361 €
52 €
64 €
M-125-LIAT
M-200-LIAT
264 €
309 €
475 €
553 €
246 €
286 €
432 €
503 €
77 €
90 €
M-250-LIAT
M-300-LIAT
351 €
398 €
631 €
710 €
327 €
367 €
575 €
647 €
103 €
115 €
  • El preu dels generadors inclou el quadre elèctric de control intern i maniobra
  • Tots els Generadors són amb acabat galvanitzat, si es desitgen pintats s'ha d'incrementar el preu en un 10%
  • Qualsevulla modificació del generador base, suposarà un increment mínim del 5% sobre el preu del generador
  • Termostat electrònic digital, control de temperatura de l'assecador 553 €
  • NOTA: Es poden modificar les mesures exteriors del Generador, per adaptar-se al seu procés de secat