Generador d’aire calent policombustible LS

Dissenyats per a l’aprofitament de les deixalles industrials: serradures, pellets.

Read more

Estufes d’aire calent MADEIRA

Especialment dissenyades per l’aprofitament de residus de fusta, procedents de fabricació que es podran transformar en aire calent per la calefacció ambiental.

Read more

Caldera per a calefacció sèrie SA BIOMASSA

Creada per funcionar amb dos combustibles sòlids o líquids, en combustió automàtica i adaptables a qualsevol sistema centrals de calefacció.

Read more

Caldera per a calefacció sèrie SAM

Estudiades per cremar qualsevol tipus de combustible sòlid com pellet, que estigui en condicions òptimes per a la combustió.

Read more

Dipòsits modulars per emmagatzematge de productes de BIOMASSA

Dipòsits modulars per emmagatzematge de productes de BIOMASSA per a alimentar automàticament al cremador de Biomassa.

Read more