Equips de climatització modulars

https://incoszonda.com/wp-content/uploads/2018/11/19-5-150x90.gif

Recuperadors d'energia

https://incoszonda.com/wp-content/uploads/2018/11/19-2-1-150x90.gif

Intercanviadors aire / aire

https://incoszonda.com/wp-content/uploads/2018/11/33-6-150x90.gif

Quadres elèctrics de control d'equips

https://incoszonda.com/wp-content/uploads/2018/11/41c-359x242.gif
Tractament de l'aire
https://incoszonda.com/wp-content/uploads/2018/11/41-4-150x90.gif

Pannells humificadors

https://incoszonda.com/wp-content/uploads/2018/11/7-1-1-150x90.gif

Conductes de planxa i alumini

https://incoszonda.com/wp-content/uploads/2018/11/41-6-150x90.gif

Reixetes de sobrepressió

Aconsegueixi la perfecció de l'aire amb les nostres centrals de tractament de l'aire, facilitant la instal·lació amb tota una gamma d'accessoris

MODEL
CLIMATITZADOR
VOLUM
D'AIRE
m3/h
MÒDUL 
IMPULSIÓ
P.V.P.€
BATERIA 
4 FILES
P.V.P.€
SAFATA
CONDENSACIÓ
P.V.P.€
BATERIA
2 FILES
P.V.P.€
FILTRE
PLA
P.V.P.€
FILTRE
ZIG-ZAG
P.V.P.€
M-07/07-CMHG
1.000
1.506 €
838 €
110 €
616 €
266 €
498 €
M-09/07-CMHG
1.500
1.668 €
1.086 €
136 €
764 €
300 €
560 €
M-09/09-CMHG
2.500
1.762 €
1.366 €
142 €
936 €
332 €
630 €
M-10/10-CMHG
3.500
1.892 €
1.762 €
154 €
1.198 €
350 €
658 €
M-12/12-CMHG
5.000
1.998 €
2.198 €
160 €
1.342 €
398 €
786 €
M-15/15-CMHG
7.500
2.146 €
2.474 €
168 €
1.582 €
432 €
862 €
M-18/18-CMHG
10.000
2.512 €
2.912 €
180 €
1.800 €
504 €
954 €
M-20/20-CMHG
15.000
3.358 €
3.746 €
204 €
2.386 €
630 €
1.194 €
M-22/22-CMHG
20.000
4.264 €
4.580 €
244 €
3.009 €
816 €
1.560 €
M-25/25-CMHG
30.000
5.188 €
6112 €
326 €
4.142 €
1.008 €
1.890 €
M-30/28-CMHG
40.000
6.146 €
7.508 €
414 €
5.260 €
1.204 €
2.390 €
MODEL
CLIMATITZADOR
RECUPERADOR
ENERGIA
P.V.P.€
INTERCANVIADOR
AIRE/AIRE
P.V.P.€
MESCLA
DOBLE
P.V.P.€
MESCLA
SIMPLE
P.V.P.€
MÒDUL
DE PAS
P.V.P.€
M-07/07-CMHG
3.318 €
922 €
668 €
534 €
438 €
M-09/07-CMHG
3.616 €
1.188 €
870 €
692 €
486 €
M-09/09-CMHG
3.886 €
1.508 €
916 €
742 €
548 €
M-10/10-CMHG
4.154 €
2.114 €
1170 €
890 €
600 €
M-12/12-CMHG
5.178 €
2.424 €
1.336 €
1.034 €
684 €
M-15/15-CMHG
5.988 €
2.722 €
1.480 €
1.208 €
742 €
M-18/18-CMHG
6.912 €
3.194 €
1.770 €
1.324 €
864 €
M-20/20-CMHG
9.698 €
4.118 €
2.380 €
1.690 €
1.138 €
M-22/22-CMHG
12.494 €
5.036 €
3.000 €
2.168 €
1.470 €
M-25/25-CMHG
15.416 €
6.762 €
3.948 €
2.730 €
1.762 €
M-30/28-CMHG
18.482 €8.258 €5.246 €3.936 €2.178 €
  • Pintura exterior del climatitzador = Increment del 20% sobre la suma de mòduls de pas
  • Motor de doble velocitat = Increment del 20% sobre el mòdul d'impulsió
  • Quadre elèctric = Fins motor (5,5 CV - P.V.P. 741 €) (10 CV - P.V.P. 954 €) (20 CV - P.V.P. 1.327 €)

Consulta el catàleg