Catàleg
       
        Generadors d'aire calent galvanitzats sèrie "LI-G" per a gasoli
    Generadors d'aire calent comercials i industrials sèrie "LI" per a gasoli o gas
    Generadors d'aire calent portàtils sèrie "LP", amb combustible líquid
    Generadors d'aire calent policombustibles, serie "LS", llenya, carbó, "BIOMASA"
    Generadors d'aire calent sèrie "LCP" per a cabines de pintura industrial
       
    Gama "madeira" estufes d'aire calent
       
    Aerotermos per a calefacció d'aire calent sèrie "AO" per mitjà d'aigua calenta(AIGUA)
    Aerotermos per a calefacció d'aire calent sèrie "AO" per mitjà de vapor (VAPOR)
    Aerotermos per a calefacció d'aire calent sèrie "AO" per mitjà d'oli tèrmic (OLI)
       
    Caldera per a calefacció sèrie "SA" policombustible (Carbó, Llenya, Gasoli, Gas)
    Caldera per a calefacció sèrie "Modular"
    Caldera per a calefacció sèrie "SADH" policombustible doble llar
    Caldera per a calefacció sèrie "SAM" amb combustible sòlid
    Calderes per a calefacció sèrie "LA" amb combustibles líquids o gasosos
    Caldera per calefacció serie "SA" policombustible "BIOMASA"
       
    Dipòsits/sitges modulars per a emmagatzematge de subproductes vegetals "BIOMASA"
       
    Aerotermo per a climatització serie "AF" per medi d'aigua freda
       
    FAN-COILS radiadors amb ventilador sèrie "FC"
    Climatitzadors compactes verticals-horitzontals sèrie "CHV"
    Equips de climatització modulars sèrie "CMHG"
       
    Conjunt de pannells evaporatius sèrie "PEV"
    Condicionadors evaporatius galvanitzats amb safata inox i ventilador centrífug
  
FABRICACIÓ ESPECIAL:
 
Intercanviadors aire/aire - aigua/aigua
Bateries/Radiadors, tub d'acer/tub de coure
Cambres de combustió, alta/baixa temperatura
Recuperadors estàtics d'energia
Cabines modulars desmuntables per a assecadors
Conductes de planxa per a climatització
Silenciadors acústics per a climatització

 

Enviar E-Mail a IncosBienvenida de Incos
FABRICACIÓ D'APARELLS PER A: CALEFACCIÓ · REFRIGERACIÓ · VENTILACIÓ · CREMADORS