TARIFA ABRIL 2017

 
 

Recuperadors
d'energia

Intercambiadores
aire/aire
Quadres elèctrics
de control d'equips
EQUIPS DE CLIMATITZACIÓ
MODULARS
TRACTAMENT DE L'AIRE
Pannells
humidificadors
 
Conductes de planxa
i al·lumini
 
Reixetes
de sobrepressió
 
ACONSEGUEIXI LA PERFECCIÓ DE L'AIRE, AMB LES NOSTRES CENTRALS DE TRACTAMENT D'AIRE, FACILITANT-VOS LA INSTAL·LACIÓ, AMB TOTA UNA GAMMA D'ACCESSORIS
 
MODEL
CLIMATITZADOR
VOLUM
D'AIRE
m3/h
MÓDUL
IMPULSIÓ
P.V.P.€
BATERÍA
4 FILAS
P.V.P.€
SAFATA
CONDENSACIÓ
P.V.P.€
BATERÍA
2 FILAS
P.V.P.€
FILTRE
PLA
P.V.P.€
FILTRE
ZIG-ZAG
P.V.P.€
RECUPERADOR
ENERGÍA
P.V.P.€
INTERCANVIADOR
AIRE/AIRE
P.V.P.€
MEZCLA
DOBLE
P.V.P.€
MEZCLA
SIMPLE
P.V.P.€
MÓDUL
DE PAS
P.V.P.€
M-07/07-CMHG
1.000
1.506
838
110
616
266
498
3.318
922
668
534
438
M-09/07-CMHG
1.500
1.668
1.086
136
764
300
560
3.616
1.188
870
692
486
M-09/09-CMHG
2.500
1.762
1.366
142
936
332
630
3.886
1.508
916
742
548
M-10/10-CMHG
3.500
1.892
1.762
154
1.198
350
658
4.154
2.114
1170
890
600
M-12/12-CMHG
5.000
1.998
2.198
160
1.342
398
786
5.178
2.424
1.336
1.034
684
M-15/15-CMHG
7.500
2.146
2.474
168
1.582
432
862
5.988
2.722
1.480
1.208
742
M-18/18-CMHG
10.000
2.512
2.912
180
1.800
504
954
6.912
3.194
1.770
1.324
864
M-20/20-CMHG
15.000
3.358
3.746
204
2.386
630
1.194
9.698
4.118
2.380
1.690
1.138
M-22/22-CMHG
20.000
4.264
4.580
244
3.009
816
1.560
12.494
5.036
3.000
2.168
1.470
M-25/25-CMHG
30.000
5.188
6112
326
4.142
1.008
1.890
15.416
6.762
3.948
2.730
1.762
M-30/28-CMHG
40.000
6.146
7.508
414
5.260
1.204
2.390
18.482
8.258
5.246
3.936
2.178
1 Euro = 166,386 pts.

· Pintura exterior del climatitzador = Increment del 20% sobre la suma de mòduls de pas
· Motor de doble velocitat = Increment del 20% sobre el mòdul d'impulsió
· Quadre elèctric = Fins motor (5,5 CV - P.V.P. 741 €) (10 CV - P.V.P. 954 €) (20 CV - P.V.P. 1.327 €)

 

Enviar E-Mail a IncosBienvenida de Incos
FABRICACIÓ D'APARELLS PER A: CALEFACCIÓ · REFRIGERACIÓ · VENTILACIÓ · CREMADORS