TARIFA ABRIL 2017

 
 
Termostats
d'ambient
Canonada
flexible
Plenums de descàrrega
múltiple
CLIMA EN SILENCI
FAN-COILS
Radiadors amb ventilador

Reixetes
diverses

 
Col·lectors
reixeta
 
Bateries de calefacció
elèctrica
 
TEMPERATURA CONTROLADA TOT L'ANY PER A CLIMATITZACIÓ DE VIVENDES, OFICINES, LOCALS COMERCIALS, HOTELS.
 
MODEL
FAN-COIL
POTÈNCIA
FRIGORÍFICA
WATS/H
POTÈNCIA
CALORÍFICA
WATS/H
VOLUM
AIRE
m3/h
FAN-COIL
BASE
P.V.P.€
FILTRE
P.V.P.€
CARCASA
P.V.P.€
SÒCOL
P.V.P.€
PLENUM
MÚLTIPLE
P.V.P.€
SOPORTE
SOSTRE

P.V.P.€
M-0100-FC
M-0200-FC
M-0300-FC
M-0400-FC
M-0600-FC
800
1.600
2.400
3.100
4.500
2.300
4.300
5.900
7.600
10.500
200
340
480
660
950
404
434
468
526
558
76
82
93
98
111
206
233
255
269
283
25
31
34
36
38
111
132
143
150
158
76
92
103
107
120
M-0800-FCTC
M-1000-FCTC
M-1200-FCTC
M-1400-FCTC
6.300
7.800
10.600
13.300
15.000
18.500
25.000
32.400
1.400
2.100
2.800
3.500
1.158
1.241
1.818
1.970
208
257
312
355
336
351
198
223
244
305
158
173
200
225
1 Euro = 166,386 pts.

· Bateria de 3 tubs = increment del 15% sobre el Fan-coil base
· Bateria de 4 tubs = increment 20% sobre el Fan-coil base
· Conjunt TERMOSTAT-INTERRUPTOR-COMMUTADOR-SELECTOR = 188€ P.V.P.
· Conjunt TERMOSTAT-INTERRUPTOR-COMMUTADOR = 130 € PV.P.
· Conjunt TERMOSTAT-INTERRUPTOR = 74€ P.V.P.
· COMMUTADOR VELOCITATS = 60 € P.V.P.
· TERMOSTAT CONTACTE = 38 € P.V.P.
· VÀLVULA 3 vies muntada a Fan-coil = 290 € P.V.P.

 

Enviar E-Mail a IncosBienvenida de Incos
FABRICACIÓ D'APARELLS PER A: CALEFACCIÓ · REFRIGERACIÓ · VENTILACIÓ · CREMADORS