TARIFA ABRIL 2017

Tubs
xemeneia
Conductes
planxa
Portes abatibles cremador 
GENERADORS D'AIRE CALENT
POLICOMBUSTIBLES, LLENYA,
CARBÓ, GASOLI.
AIRE CALENT GRATIS
Reixetes
vàries
 
Cremadors
automàtics
 
Barrets de
xemeneia
 
EQUIPS DISSENYATS PER A L'APROFITAMENT DE LES DEIXALLES INDUSTRIALS, (SERRADURES - PELLETS) LES QUE ESTIGUIN EN CONDICIONS ÒPTIMES PER A CREMAR
 
MODEL
GENERADOR
POTENCIA
CALORÍFICA
WATS/H
VOLUM
AIRE
m3/h
PRESIÓ
AIRE
mmca.
POTÈNCIA
MOTORS
C.V.
MEDIDAS
GENERADOR BASE P.V.P. €
PLENIUM IMPULSIÓ P.V.P. €
CREMADOR PELLETS P.V.P. €

CREMADOR SERRADURES P.V.P. €

LLARG
mm.
AMPLE
mm.
ALT
mm.
XEMENEIA
mm.

M-050-LS-G
M-075-LS-G
M-100-LS-G

50.000
75.000
100.000
3.500
5.000
7.000
16
22
25
1 M
1,5 M
2 T
1.460
1.660
1.950
750
850
1.000
1.720
1.820
1.920
150
175
200
6.780
8.720
10.808
348
390
542
4.320
5.634
5.634
-----
7.050
7.050

M-150-LS-G
M-200-LS-G
M-250-LS-G

150.000
200.000
250.000
10.000
14.000
17.500
29
35
37
3 T
4 T
6 T
2.250
2.540
2.840
1.150
1.300
1.450
2.020
2.240
2.340
250
300
350
13.246
15.756
18.566
733
955
1.308
6.898
6.898
8.176
8.666
8.666
10.162
M-300-LS-G
M-400-LS-G
M-500-LS-G
300.000
400.000
500.000
21.000
28.000
35.000
40
42
45
8 T
11 T
15 T
3.130
3.530
3.920
1.600
1.800
2.000
2.440
2.440
2.440
400
450
500
20.988
26.782
31.562
1.526
1.705
1.923
8.176
10.094
10.094
10.162
12.408
12.408
1 Euro = 166,386 pts.

· Tots els generadors són amb acavat galvanitzat, si es desitgen pintats incrementar un 10% el PVP base.
· El preu dels generadors inclou cuadre elèctric de control intern i maniobra.
· El subministre usual del generador és amb 3 boques de cárrega i eines de neteja.
· Qualsevol modificació del generador base, increment mínim del 5% sobre el preu del generador.
· El plenum d'impulsió és de 3 sortides, per la 4ª sortida d'increment del 20% sobre el Plenum.

 

 

Enviar E-Mail a IncosBienvenida de Incos
FABRICACIÓ D'APARELLS PER A: CALEFACCIÓ · REFRIGERACIÓ · VENTILACIÓ · CREMADORS